SERTIFIKATI

ECO CERT Pozitivna odluka o sertifikatu 2024

ECO CERT Sertifikat 2023

ECO CERT Pozitivna odluka o sertifikatu 2023

ECO CERT Sertifikat proizvoda iz perioda konverzije 2023

ECO CERT Sertifikat 2023

E.SAS – Certificate EOS 

ECO CERT Certificate 2022

ECO CERT Certificate 2022

ECO CERT Certificate 2022

ECO CERT Certificate 2022

ECO CERT Certificate 2022

ECO CERT Certificate 2022

ECO CERT Certificate 2022

ECO CERT Certificate 2020

ECO CERT Certificate 2019-2020

ECO CERT Certificate 2016

ECO CERT Certificate 2015

DEMETER Certificate  23/24

DEMETER Certificate 22/23

DEMETER Certificate 22/23

DEMETER Certificate 22/23

DEMETER Certificate 22/23

DEMETER Certificate 22/23

DEMETER Certificate 21/22

DEMETER Certificate 21/22

DEMETER Certificate 21/22

DEMETER Certificate 21/22

DEMETER Certificate 21/22

DEMETER Findings report 2021