NAŠA PRIČA

Organska Imperator vina iskren su izraz sorte vinove loze, podneblja na kojem se gaji kao i naše vizije povratka prirodi.

Organska vinarija Imperator prva je započela biodinamičku proizvodnju grožđa na južnim padinama Fruške Gore gde je još pre XVII vekova rimski imperator Probus podigao prve zasade vinove loze van teritorije današnje Italije.. Proizvodi grožđe i vina sa organskim sertifikatom EU, nudi izuzetan i jedini malbek iz Srbije, a nazivi etiketa vina su po imenima rimskih careva rođenih na ovim prostorima. Vinarija sa degustacionom salom je u mestu Rakovac na Fruškoj Gori, na obodu Nacionalnog parka, a u neposrednoj blizini Dunava.

PRVA
ORGANSKA
VINARIJA U SRBIJI

U Organskoj vinariji Imperator, Đurđa Katić dipl.inž.tehnologije sa saradnicima vodi proizvodnju grožđa i vina po organskim i biodinamičkim principima. Kapaciteti vinarije su u porastu iako godišnja proizvodnja zbog različite starosti vinograda i načina gajenja grožđa još varira od berbe do berbe te za sada ne prelazi više od 20.000 litara organskog vina. ali godišnja proizvodnja zbog još uvek malih zasada, kao i načina gajenja grožđa veoma varira od berbe do berbe te za sada ne prelazi više od 12.000 litara organskog vina.

Organska proizvodnja grožđa i vina, za nas je viza za svetlu budućnost generacija koje dolaze, ali i pružanje čistog užitka onima koji u vinu uživaju danas.

VINOGRADI

POŠTUJEMO STROGE PRINCIPE ORGANSKE PROIZVODNJE I BIODINAMIKE

Prva polovina vinograda podignuta je 2009. godine, a druga devet godina kasnije na potezu Netin kraj Erdevika, od početka sa idejom biodinamičkog gajenja grožđa. Kao monolitna celina, vinograd zauzima 9,3 hektara. Nalazi se na nadmorskoj visini 164-146 metara. Dobro osunčane i provetrene površine pokrivene su sortama traminac, rajnski rizling, sila, grašac, sovinjon beli, a od crnih tu su merlo, kaberne sovinjon, kaberne fran, malbek, pino noar uz širaz i vranac.

Vinograd je sertifikovan kao organski 2015 godine, a biodinamički Demetr sertifikat ima od 2021. godine.

VINA

PRVA ORGANSKA I JEDINA BIODINAMIČKA VINA U SRBIJI

Grožđe se bere ručno u vinogradu, vino prolazi kroz minimalne tretmane u vinariji kako bi se sačuvao što prirodniji karakter vina, te dala prilika sorti i podneblju da daju svoj izraz. Sva vina fermentišu sa autohtonim kvascima, uz kontrolu temperature. Bela sazrevaju u inoxu, dok crvena započinju fermentaciju u inoxu nakon čega doviru i sazrevaju u srpskom hrastu. Izuzetan rajnski rizling sposoban za dugo odležavanje, aromatični traminac i nesvakidašnji sovinjon beli kao i kupaža četiri crne sorte koja obavezno izaziva laskave komentare, samo su očigledan primer kvalitetnog puta koji se vidi baš u svim Imperator etiketama.

Primenom biodinamike održavamo dobar energetski bilans vinograda, snagu i zdravlje vinove loze što se odražava na kvalitet i potencijal samog grožđa da daje velika vina.

Verujući da se vina kreiraju pre svega u vinogradu, svo svoje znanje i pažnju posvećujemo upravo vinovoj lozi i zemljištu koje lozu hrani dajući i mikroklimi priliku da utka delić karaktera vinima iz godine u godinu.

ORGANSKI I
BIODINAMIČKI
SERTIFIKATI

Proces organske sertifikacije traje tri godine. Za to vreme inspektori sertifikacione kuće sa kojom imamo  ugovor o kontroli i sertifikaicji , Ekocert iz Francuske u više navrata kontrolišu svaki korak od proizvodnje grožđa do vina, uz kontrolu skladištenja i prodaje vina. Nakon detaljnih kontrola i pozitivnog izveštaja prvi put organski sertifikat dobili smo 2015 godine.

Sertifikacija je rađena po organskim regulativama R. Srbije i EU. Na etiketama naših vina stoji jasna oznaka da se radi o organskim vinima u formi zelenog listića koji je univerzalan znak prepoznavanja organskih proizvoda na nivou EU sa šifrom RS-BIO- 154 koja upućuje da se radi o organskom vinu sertifikovanom po zakonu Evropske unije. Oznaka РС-ОРГ 006 označava organski sertifikat R.Srbije dok Demeter znak jasno upućuje na biodinamički sertifikat za grožđe i vino.
Organsko vinogradarstvo i vinarstvo bazirano je na organskim prinicipima gajenja grožđa i proizvodnje vina, ali za nas, pored toga, predstavlja pre svega stanje svesti pa onda svu ostalu primenu različitih mera na samim vinogradima i proizvodnji vina.

Organski principi bazirani su pre svega na povratku prirodi i zemlji sa idejom prirodnog gajenja grožđa i proizvodnje vina. Vinogradarenje po organskom principu podrazumeva apsloutno odsustvo bilo kakvih pesticida i herbicida uz primenu  biodinamike koja daje onaj poseban dodatni element grožđu i vinu koji nijedno konvencionalni vino ne može da ima. 

Verujući da je u životu kao i u prirodi sve stvar dobre energije našu organsku proizvodnju grožđa i vina konvertovali smo  na 100% biodinamički princip za koji verujemo da je pravi pristup našem grožđu i vinu.

Brižljivo vodeći računa o svakom koraku tokom proizvodnje grožđa, transporta istog do vinarije, proizvodnje i nege samog vina, organski sertifikat smo dobili za svaku sledeću berbu, bez izuzetka. Svake godine se sprovodi sve detaljnija kontrola od strane Ekocerta i nakon pozitivnog izveštaja inspektora dobijamo novi sertifikat na kome je jasno naznačeno na koje vinogradarske parcele, sorte i vina se sertifikat odnosi. Isto važi i za Demeter sertifikat od 2021. godine do danas.